Zaposleni

Vodstvo šole

Ravnateljica: Barbara Smolej Fritz
Pomočnica ravnateljice: Valerija Jazbec

Administrativno in tehnično osebje

Poslovna sekretarka: Verena Lavrenčič
Računovodkinja: Verena Lavrenčič
Kuharica: Nataša Pačnik
Hišnik: Robert Šalamon, Mitja Milan Kuri
Čistilke: Polona Šoba, Ivanka Brglez
Računalnikar: Stane Zupančič

Svetovalna služba

Svetovalni delavki: Valerija Jazbec, Estera Žibert in Ana Suvajčević

Razredniki

Ime in priimek Razrednik
Vlasta Lekše 1., 2. in 3. razred
Danijela Švajger 4. razred
Ana Žagar 5. a razred
Nevenka Leskovar 5. b in 6. razred
Irena Marinč 7. razred
Maša Rihter 8. razred
Gregor Hotko 9. razred
Mirjam Grubar PP A
Anja Ganc Povhe PP B
Apolonija Resnik PP C
Katja Rajh PP Č
Iva Poljšak PP D
Tanja Kožar PP E
Anja Gantar PP F
Nataša Libenšek PP G
Ida Ravnikar PP H

Ostali pedagoški delavci

Ime in priimek Poučuje
Baršek Rina učiteljica
Ficko Gregor učitelj
Fric Miran učitelj
Ganc Povhe Anja učiteljica, razredničarka PP B
Gantar Anja učiteljica, mobilna učiteljica, razredničarka PP F
Gregorčič Pintar Jelka učiteljica
Grubar Mirjam učiteljica, razredničarka PP A
Habinc Metka knjižničarka, mobilna učiteljica
Halas Kaja mobilna učiteljica
Hlačar Erman Petra učiteljica/porodniška odsotnost
Hotko Gregor učitelj, razrednik 9. razreda
Hotko Petra učiteljica, učiteljica OPB
Ivanšek Matic mobilni učitelj
Kampl Petrin Petra učiteljica
Kocijan Renata mobilna učiteljica
Kožar Tanja učiteljica, razredničarka PP E
Krošl Lidija učiteljica
Lekše Vlasta učiteljica, razredničarka 1. 2. In 3. Razreda
Leskovar Nevenka učiteljica, razredničarka 5., 6. Razreda
Libenšek Nataša učiteljica, razredničarka PP G
Marinč Irena učiteljica, razredničarka 7. Razreda
Novšak Lucija mobilna učiteljica
Novosel Amadeja učiteljica
Poljšak Iva učiteljica, razredničarka PP D
Poljšak Urška mobilna učiteljica
Prah Iva učiteljica
Rajh Katja učiteljica, razredničarka PP C, mobilna učiteljica
Ravnikar Ida učiteljica, razredničarka PP H
Resnik Apolonija učiteljica, delovna terapevtka, razredničarka PP Č
Rihter Maša učiteljica
Simončič Veronika mobilna učiteljica
Suvajčević Ana učiteljica OPB, svetovalna delavka
Švajger Danijela mobilna učiteljica
Tambolaš Veronika mobilna učiteljica
Terihaj Doroteja mobilna učiteljica
Tratnik Polona mobilna učiteljica
Tršinar Špela mobilna učiteljica/porodniška odsotnost
Vajdetič Tjaša učiteljica/porodniška odsotnost
Vodeb Eva logopedinja, mobilna učiteljica
Žagar Ana učiteljica, razredničarka 5. a

Varuhi/varuhinje in spremljevalci gibalno oviranih otrok

Andrejaš Felja Natalija Leban Klemen Kopinč Florijana
Dirnbek Marjan Radoševič Danica Pirc Simon (spremljevalec)
Hojnik Milanka Stopar Vlasta Ana Medvešek (javna dela)
Kostrevc Karmen Školnik Zagoričnik Nicki  
Kranjc Mirjam Vasič Irena  

 

Dostopnost