Cesta 4. julija 33, 8270 Krško -- 07 4881 680 -- os.mr-krsko@guest.arnes.si
 

Zaposleni

Vodstvo šole

Ravnateljica: Barbara Smolej Fritz
Pomočnica ravnateljice: Valerija Jazbec

Administrativno in tehnično osebje

Poslovna sekretarka: Verena Lavrenčič
Računovodkinja: Verena Lavrenčič
Kuharica: Nataša Pačnik
Hišnik: Robert Šalamon
Čistilke: Kristina Pinterič, Polona Šoba
Računalnikarka: Jožica Cimermančič Škof

Svetovalna služba

Svetovalni delavki: Valerija Jazbec in Anja Povhe Ganc (porodniška) / Estera Žibert

Razredniki

Ime in priimek Razrednik
Vlasta Lekše 1. in 2. razred
Irena Marinč 3. in 4. razred
Nevenka Leskovar 5. razred
Petra Hlačar Erman 6. in 7. razred
Tjaša Vajdetič 8. in 9. razred
Mirjam Grubar PP A
Anja Gantar PP B
Nastasija Mahne PP C
Katja Rajh / Tanja Kožar (porodniška) PP Č
Sabina Žibert PP D
Ida Ravnikar PP E
Romana Cvar PP F

Ostali pedagoški delavci

Ime in priimek Poučuje
Cvar Romana učiteljica, razredničarka PP F
Fric Miran učitelj
Ganc Povhe Anja svetovalna delavka, učiteljica (porodniška)
Gantar Anja učiteljica, mobilna učiteljica, razredničarka PP B
Grubar Mirjam učiteljica, razredničarka PP A
Habinc Metka knjižničarka, mobilna učiteljica
Hlačar Petra učiteljica, mobilna učiteljica, razredničarka 6. in 7. razreda
Hotko Gregor učitelj
Hotko Petra 2. učiteljica v 1. razredu, učiteljica OPB
Hribar Jasmina učiteljica, učiteljica OPB
Kamp Petrin Petra učiteljica, mobilna učiteljica
Kocijan Renata mobilna učiteljica, učiteljica
Kožar Tanja učiteljica, mobilna učiteljica, razredničarka PP Č (porodniška)
Lekše Vlasta učiteljica, razredničarka 1. in 2. razreda
Leskovar Nevenka učiteljica, razredničarka 5. razreda
Mahne Nastasija učiteljica, razredničarka PP C
Marinč Irena učiteljica, razredničarka 3. in 4. razreda
Moškon Eva logopedinja, mobilna pedagoginja
Novšak Lucija učiteljica, mobilna učiteljica
Pirc Pavel učitelj
Ravnikar Ida učiteljica, razredničarka PP E
Resnik Apolonija učiteljica, delovna terapevtka
Rihter Maša učiteljica, učiteljica OPB
Strniša Tjaša mobilna učiteljica, učiteljica OPB
Švajger Danijela učiteljica, učiteljica OPB
Tambolaš Veronika mobilna učiteljica, učiteljica
Tršinar Špela mobilna učiteljica, učiteljica OPB
Vajdetič Tjaša učiteljica, mobilna učiteljica, razredničarka 8. in 9. razreda
Zelič Maja mobilna učiteljica, učiteljica OPB
Žibert Estera mobilna učiteljica, svetovalna delavka, učiteljica OPB
Žibert Sabina učiteljica, razredničarka PP D

Varuhi/varuhinje in spremljevalci gibalno oviranih otrok

Andrejaš Felja Natalija Leban Klemen
Dirnbek Marjan Pirc Simon
Kostrevc Karmen Stopar Vlasta
Kranjc Mirjam Vasič Irena
Krošl Lidija Marjan Dirnbek

.