Druge oblike sodelovanja

  • sodelovanje in predstavitev individualiziranih programov
  • po potrebi so možni tudi individualni razgovori staršev z razrednikom, svetovalno delavko ali ravnateljico
  • po potrebi možni nujni telefonski razgovori s starši
  • sodelovanje pri delu staršev v svetu staršev
  • sodelovanje pri delu staršev v svetu zavoda
  • vabila staršem na prireditve in proslave
  • navodila za medsebojno koordinacijo dela z otrokom doma in v šoli
  • napredek in uspehi učencev

KLUB STARŠEV

Tudi v šolskem letu 2021/22 bo deloval Klub staršev, v katerega se združujejo starši prostovoljno. Izmenjujejo različna mnenja, izkušnje, povabijo strokovnjake. Srečanja vodita ga. Sonja Žugič in ga. Alenka Nikić. V času srečanj so po potrebi oz. dogovoru za učence organizirane delavnice. V šolskem letu 2021/2022 bo Klub staršev potekal v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavja.

Dostopnost