Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov. Šola jih ponudi v okviru možnosti.

Vsi izbirni predmeti so enoletni, kar pomeni, da učenec v času šolanja en predmet izbere le enkrat. Postopek predstavitve in izbire se izvede v maju za naslednje šolsko leto.

Izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022

Izbirni predmet Izvajalec Trajanje Vključenost
Šport za zdravje Gregor Hotko enoletni 9. r.
Šport za zdravje Gregor Ficko enoletni 9. r.
Sodobno Kmetijstvo Ida Ravnikar enoletni 8. r.
Kmetijstvo – kmetijska dela Ida Ravnikar enoletni 7. r.
Ljudski plesi Petra Hotko enoletni 8. r.
Prehrana in načini prehranjevanja Nevenka Leskovar enoletni 8. r.

 

Dostopnost