Cesta 4. julija 33, 8270 Krško -- 07 4881 680 -- os.mr-krsko@guest.arnes.si
 

Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov. Šola jih ponudi v okviru možnosti.

Vsi izbirni predmeti so enoletni, kar pomeni, da učenec v času šolanja en predmet izbere le enkrat. Postopek predstavitve in izbire se izvede v maju za naslednje šolsko leto.

Izbirni predmeti v šolskem letu 2019/2020

Izbirni predmet Izvajalec Trajanje Vključenost
Šport za sprostitev Pavel Pirc enoletni 7., 8. in 9. r.
Plesne dejavnosti – družabni plesi Maša Rihter enoletni 7., 8. in 9. r.
Prehrana in način prehranjevanja Nevenka Leskovar enoletni 7., 8. in 9. r.