Dejavnosti, tekmovanja

Interesne dejavnosti – 2021/2022

Blogerski krožek   Računanje je igra
Cici Vesela šola   Srečanje mladih tehnikov
Športni krožek PP   Boj med dvema ognjema
Športni krožek NIS   Nogomet 
Kulinarični krožek   Košarka
Jutranji bobni   Atletika
Računalniški krožek   Ekipni kros
Pravljični krožek   Veliki kanu
Prometni krožek   MATP
Delovno-terapevtske aktivnosti   SOS – atletika, elementi košarke
Folklora   Odbojka (dekleta)
Socialne igre   Vesela šola, Cici vesela šola  
Pevski zbor      

 

Revije, natečaji – 2021/2022

Med šolskim letom prejmemo vabila za različne športne in kulturne dejavnosti, likovne natečaje in vabila na različne prireditve. Udeležujemo se jih glede na naše časovne in druge zmožnosti. Predstavljamo se s pevskimi, plesnimi, lutkovnimi in športnimi točkami, redno razstavljamo izdelke naših otrok, sodelujemo z lokalno skupnostjo in s kulturnimi institucijami.

 

SODELOVANJE V PROJEKTIH

 • Bralna značka (vse leto, v sodelovanju z ZPM Krško),
 • Otroški parlament (vse leto, v sodelovanju z ZPM Krško),
 • Klepčeva bralna značka za učence posebnega programa (vse šolsko leto, v sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško),
 • Šolska shema (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano),
 • Rastem s knjigo (Ministrstvo za kulturo, MIZŠ),
 • Nacionalni mesec skupnega branja (Bralno društvo Slovenije),
 • Teden pisanja z roko (Društvo Radi pišemo z roko, 17.–21. 1. 2022),
 • Noč knjige (Društvo Festival Sanje),
 • Naša mala knjižnica (KUD Sodobnost International, šolsko leto),
 • Igraj se z mano (center Janeza Levca Ljubljana, maj 2022),
 • POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah (vodilni partner v projektu je Zavod RS za šolstvo),
 • Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje (Zavod RS za šolstvo)

 

NATEČAJI

 • Likovni natečaj Plakat miru (Lions klub Krško, november 2021),
 • Območna revija pevskih zborov (JSKD OI Krško, marec 2022),
 • Evropa v šoli (vse leto, v sodelovanju z ZPM Krško),
 • Likovni natečaj v okviru tedna vseživljenjskega učenja (Andragoški center Slovenije, maj 2022),
 • Brezmejna ustvarjalnost mladih (JSKD OI Krško, maj 2022),
 • Likovni natečaj Igraj se z mano – bodi umetnik (Center Janeza Levca Ljubljana, januar 2022).
 • Igraj se z mano (maj 2022).
 • Regijski zborovski Bum 2022 (junij 2022)

 

PRIREDITVE, DOGODKI

 • Pisan kot metulj – prireditev ob Dnevu Downovega sindroma (predvidoma marec 2022),
 • Likof (predvidoma maj 2022),
 • Igraj se z mano (maj 2022).

 

Dostopnost