Prehrana učencev

Za učence pripravljamo zajtrk, malico in popoldansko malico. Kosilo pripeljemo iz OŠ Jurija Dalmatina Krško. Pripravljamo tudi dietno prehrano po priporočilu zdravnika. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

V juniju za naslednje šolsko leto starši oz. skrbniki učenca s predpisanim obrazcem prijavijo na izbrane obroke šolske prehrane: zajtrk, kosilo, popoldansko malico, (subvencionirano) malico.

Prijava se lahko odda tudi med šolskim letom. Prijava obrokov hrane se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu.

Velik poudarek dajemo na šoli zdravi in raznovrstni prehrani. Šola že šesto leto sodeluje v projektu Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ). Smo v projektu  Šolske sheme, ki  poleg razdeljevanja sadja in zelenjave dodaja razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov. Velik poudarek dajemo na šoli tudi osveščanju in izobraževanju učencev o zdravem načinu življenja. Projekt financira EU, pri nas pa je nosilec projekta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za zdravje.

Namen sheme je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih.

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠSZ eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

V drugi polovici šolskega leta 2015/2016 smo poskusno pričeli z »Eko malico«. Enkrat tedensko je bila na jedilniku malica iz ekološko pridelanih živil lokalnih pridelovalcev. S tem bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2020/2021.

Dostopnost