Osnovni podatki in kontakti

Naziv šole: OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško
Naslov: Cesta 4. julija 33, 8270 Krško
Podračun: 011006000030966
E-pošta: os.mr-krsko@guest.arnes.si
Davčna številka: 74268244
Matična številka: 5083290000

 

IME IN PRIIMEK TELEFON
Ravnateljica: Barbara Smolej Fritz 07/ 4881 670
Pomočnica ravnateljice: Valerija Jazbec 070 662 402
Poslovna sekretarka: Verena Lavrenčič 07/ 4881 680
Računovodkinja: Verena Lavrenčič
 070 662 401
Svetovalna delavka: Valerija Jazbec
Estera Žibert
070 662 402
070 662 404
Knjižničarka: Metka Habinc
07 4881 680
Logopedinja: Eva Vodeb 07 4881 680
Delovna terapevtka Apolonija Resnik
07 4881 680
Kuhinja (odpoved malice): Nataša Pačnik
070 662 405

 

USTANOVITELJ

Ustanovitelj OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško je Občina Krško.

ŠOLSKI OKOLIŠ

je opredeljen v Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov v Občini Krško št. 028-8/97-1/18 z dnem 4.9.1997. Naš okoliš obsega občini Krško in Kostanjevica na Krki za prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program ter občino Brežice za posebni program.

Dostopnost