Cesta 4. julija 33, 8270 Krško -- 07 4881 680 -- os.mr-krsko@guest.arnes.si
 

NPZ

Ob koncu obdobij se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja. Preverjanje z nacionalnimi preizkusi znanja je prostovoljno.

Izvedba NPZ v šolskem letu 2017/2018

torek, 5. 5. 2020 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
četrtek, 7. 5. 2020 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
ponedeljek, 11. 5. 2020 NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
pon. – sre., 1. – 3. 6. 2020 Vpogled in seznanitev učencev z dosežki za 9. razred
pon. – sre., 6. – 10. 6. 2020 Vpogled in seznanitev učencev z dosežki za 6. razred
ponedeljek, 15. 6. 2020 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
sreda, 24. 6. 2020 Razdelitev obvestil za učence 6. razreda