Cesta 4. julija 33, 8270 Krško -- 07 4881 680 -- os.mr-krsko@guest.arnes.si
 

NPZ

Ob koncu obdobij se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja. Preverjanje z nacionalnimi preizkusi znanja je prostovoljno.

Izvedba NPZ v šolskem letu 2017/2018

torek, 7. 5. 2019 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
četrtek, 9. 5. 2019 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
ponedeljek, 13. 5. 2019 NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
ponedeljek, 3. 6. 2019 Vpogled in seznanitev učencev z dosežki za 9. razred
četrtek, 6. 6. 2019 Vpogled in seznanitev učencev z dosežki za 6. razred
petek, 14. 6. 2019 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
ponedeljek, 24. 6. 2019 Razdelitev obvestil za učence 6. razreda