Skoči na glavno vsebino

Zaposleni

Vodstvo šole

Ravnateljica: Barbara Smolej Fritz
Pomočnica ravnateljice: Valerija Jazbec

Svetovalna služba

Svetovalne delavke: Valerija Jazbec, Estera Žibert, Lucija Lubšina, Eva Žiberna

 

Razredniki

Ime in priimek Razrednik
Vlasta Lekše 1., 2. in 3. razred
Lucija Novšak 4. razred
Danijela Švajger 5. razred
Nevenka Leskovar 6. razred
Gregor Hotko 7a. razred
Gregor Ficko 7b. razred
Irena Marinč 8. razred
Maša Rihter 9. razred
Simona Agrež Franko PP A
Anda Žanič PP B
Mirjam Grubar PP C
Krošl Lidija  PP Č
Milena Rozman PP D
Apolonija Resnik PP E
Tanja Kožar PP F
Katja Rajh PP G
Nataša Libenšek PP H
Ida Ravnikar PP I

Ostali pedagoški delavci

Ime in priimek Poučuje
Agrež Franko Simona učiteljica, razredničarka PP A
Baršek Rina učiteljica
Cedilnik Tanja mobilna učiteljica
Ficko Gregor učitelj
Fric Miran učitelj
Ganc Povhe Anja porodniška odsotnost/učiteljica
Gantar Anja mobilna učiteljica
Gregorčič Pintar Jelka učiteljica
Grubar Mirjam učiteljica, razredničarka PP C
Habinc Metka knjižničarka, mobilna učiteljica
Halas Kaja mobilna učiteljica
Hotko Gregor učitelj, razrednik 7. razreda
Hotko Petra učiteljica
Ivanšek Matic mobilni učitelj
Jazbec Valerija pomočnica ravnateljice, svetovalna delavka
Jednak Bogdan učitelj
Kaluđerović Sanja učiteljica
Kampl Petrin Petra mobilna učiteljica
Kocijan Renata mobilna učiteljica
Kolar Alenka mobilna učiteljica
Kosem Alja mobilna učiteljica
Kožar Tanja učiteljica, razredničarka PP F
Krošl Lidija učiteljica, razredničarka PP Č
Kusić Aleksandra učiteljica
Lekše Vlasta učiteljica, razredničarka 1., 2., 3. razreda
Leskovar Nevenka učiteljica, razredničarka 6. razreda
Levičar Lea mobilna učiteljica
Libenšek Nataša učiteljica, razredničarka PP H
Lubšina Lucija svetovalna delavka
Marinč Irena učiteljica
Novšak Lucija učiteljica, razredničarka 4. razreda
Perko Karin učiteljica
Poljšak Urška porodniška odsotnost/mobilna učiteljica
Požun Sabina mobilna učiteljica
Prah Iva mobilna učiteljica
Rajh Katja učiteljica, razredničarka PP G
Ravnikar Ida učiteljica, razredničarka PP I
Resnik Apolonija delovna terapevtka, učiteljica, razredničarka PP E
Rihter Maša učiteljica, razredničarka 9. razreda
Rozman Milena učiteljica, razredničarka PP D
Simončič Veronika mobilna učiteljica
Smolej Fritz Barbara ravnateljica
Sokolovič Suzana mobilna učiteljica
Suvajčević Ana učiteljica
Špiler Polona porodniška odsotnost/mobilna učiteljica
Švajger Danijela učiteljica, razredničarka 5. razreda
Tambolaš Veronika mobilna učiteljica
Tršinar Pisek Špela mobilna učiteljica
Vodeb Eva porodniška odsotnost/logopedinja, mobilna učiteljica
Zupan Estera svetovalna delavka
Zupančič Stanislav računalnikar
Žagar Ana učiteljica
Žanič Anda učiteljica, razredničarka PP B
Žiberna Eva svetovalna delavka

Varuhi/varuhinje in spremljevalci gibalno oviranih otrok

Andrejaš Felja Natalija Leban Klemen Kopinč Florijana (spremljevalka)
Dirnbek Marjan Radoševič Danica Pirc Simon (spremljevalec)
Kučič Matej Stopar Vlasta Zorič Špela
Kostrevc Karmen Školnik Zagoričnik Nicki ROMSKI POMOČNIK
Kranjc Mirjam Vasič Irena Čepin Špela

 

TEHNIČNO OSEBJE

Lavrenčič Verena tajnica, računovodkinja
Trošt Tjaša računovodkinja
Jontez Janja knjigovodkinja
Pačnik Nataša kuharica, čistilka
Brglez Ivanka čistilka
Kuri Mitja Milan hišnik
Šalamon Robert hišnik
Šoba Polonca čistilka

 

Dostopnost