NPZ

Ob koncu obdobij se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja. Preverjanje z nacionalnimi preizkusi znanja je prostovoljno. 

Izvedba nacionalnega preverjanja znanja (NPZ)

2021/22 sreda 4. maj NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
petek 6. maj NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
torek 10. maj NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
sre.–čet. 1.–2. junij Vpogled in seznanitev učencev z dosežki za 9. razred
sre.–čet. 8.–9. junij Vpogled in seznanitev učencev z dosežki za 6. razred
sreda 15. junij Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
petek 24. junij Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

 

Dostopnost