Cesta 4. julija 33, 8270 Krško -- 07 4881 680 -- os.mr-krsko@guest.arnes.si
 

Urnik in predmetnik

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

Urniki

1., 2. in 3. r. 3., 4. in 5. r. 6. in 7. r. 8. in 9. r.

Predmetnik

Posebni program vzgoje in izobraževanja

Urniki

PP A PP B PP C PP Č
PP D PP E PP F PP G PP H

Predmetnik

 
 
 
Dostopnost