Skoči na glavno vsebino

Prehrana učencev

Za učence pripravljamo zajtrk, malico in popoldansko malico. Kosilo pripeljemo iz OŠ Jurija Dalmatina Krško. Pripravljamo tudi dietno prehrano po priporočilu zdravnika. Zaželeno je, da vsak učenec v šoli prejme vsaj en obrok dnevno.

Starši oz. skrbniki v juniju s predpisanim obrazcem učenca prijavijo na izbrane obroke šolske prehrane za naslednje šolsko leto – zajtrk, kosilo, popoldansko malico, (subvencionirano) malico.

Prijava se lahko odda tudi med šolskim letom.

Prijava obrokov hrane se lahko kadarkoli prekliče. Plačilo prehrane se lahko zniža s subvencijo.

 

Čas in način odjave posameznega obroka

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen isti dan do 8. ure telefonsko na številko 070 662 405 (kuhinja), pisno prek učenca ali na e-naslov os.mr-krsko@guest.arnes.si. Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena.

Če je učenec odsoten od pouka zaradi sodelovanja na tekmovanjih in srečanjih v okviru  šole, obrok zanj odjavi šola.

Če zaradi bolezni ali izrednih okoliščin starši ne morejo pravočasno odjaviti obroka, ima učenec pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti.

Obroke, ki niso prevzeti, šola brezplačno odstopi drugim učencem.

Stroške šolske prehrane je treba poravnati do roka, označenega na položnici.

Cena zajtrka: 0,40 €

Cena malice: 1,10 €

Cena kosila:

  • za učence 1. in 2. razreda ter mlajše v PPVI: 2,30 €
  • za učence 3., 4. in 5. razreda: 2,53 €
  • za učence 6., 7., 8. in 9. razreda ter starejše učence PPVI: 2,78 €

V primeru povečanja cen pri dobaviteljih živil se bodo cene kosila usklajevale tudi med letom.

Vključeni smo v Šolsko shemo, v okviru katere učenci prejmejo brezplačen dodatni obrok sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov.

Že nekaj let v šoli ponujamo »eko malico«. Enkrat tedensko je na jedilniku malica iz ekološko pridelanih živil lokalnih pridelovalcev. S tem bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2023/24.

Dostopnost