Roditejski sestanki

Sodelovanje s starši poteka v obliki dopoldanskih in popoldanskih govorilnih ur, roditeljskih sestankov in predavanj. Starši so med šolskim letom vabljeni na prireditve, dneve dejavnosti, delavnice in druga srečanja.

 

PREDVIDENI RODITELJSKI SESTANKI, PREDAVANJA ZA STARŠE

 • 9. september: Uvodni roditeljski sestanek (vsi po oddelkih)
 • 21. oktober: CŠOD Planica (7. in 8. razred)
 • 18. november: Kako vzgajati v sodobnem času – kaj nam prinaša in odnaša elektronika? Melita Zagorc Vegelj (6.-9. razred)
   • Karierna orientacija, NPZ (6.-9. razred),
 • 17. marec: Vzgojno delo z otroki s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, dr. Zdenka Zalokar Divjak (PPVI)
 • 7. april: Izbirni predmeti (6., 7. in 8. razred)
   • Letna šola v naravi (6., 7. razred),
   • Šola v naravi Terme Čatež (skupina učencev posebneg programa),
   • razredni roditeljski sestanki po potrebi.
Dostopnost