Skoči na glavno vsebino

Mirno morje: KO NOVE IZKUŠNJE DOBIM, LAHKO VEDENJE SPREMENIM

Mednarodni projekt, večinsko sofinanciran s strani Zavoda RS za šolstvo.

Partnerji:

Mirno More – Verein fur sozialpadagogishe Friedensprojekte, Varstveno delovni center Krško Leskovec,  Humanitarni zavod Mirno morje, Občina Brežice, Mladinski center Krško, Turistična kmetija Zevnik, Posavski alpinistični klub.

Tudi letos smo se odločili, da sodelujemo v mednarodnem projektu Mirno more. Gre za zelo uspešen socialno-pedagoški projekt v Evropi in je namenjen otokom in mladostnikom iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladinskih domov ter ustanov za osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Iz naše šole so se jadranja udeležili štirje učenci: Pia in Ana iz 9. razreda ter Kristjan in Jan iz posebnega programa. Na isti barki in s skupnimi cilji, sta bila še dva udeleženca iz VDC Krško-Leskovec. Tokrat sta se iz enote Brežice projekta udeležila Aleksander in Lovro. Skupine so namenoma precej heterogene, kajti na ta način lažje sledimo ciljem.

To združeno ekipo poimenujemo Ekipa Krško in le-ta se  je od 16. 9. do 23. 9. 2017 udeležila sedem dnevnega jadranja. Glavni organizatorji so Avstrijci in vsi plujemo pod logom krovnega organizatorja MIRNO  MORE – FLOTA MIRU: Skupaj je bilo 97 jadrnic, 920 udeležencev, od tega  620 otrok. Slovenskih plovil je bilo 15, 114 vseh udeležencev, od tega 86 otrok. Projekt simbolizira integracijo in solidarnost ter je primer odprtosti in sodelovanja. Sodelujoče države, razen Slovenije, so še: Hrvaška, Avstrija, Romunija, Nemčija, Italija … Poleg jadranja in morja je dodatna prednost flote miru timsko sodelovanje, razvoj socialnih kompetenc in učenje sprotnega reševanja težav.

Življenje na jadrnici omogoča intenzivno socialno učenje. Udeleženci pridobivajo, nova, drugačna znanja. Morje, omejen prostor na jadrnici ter skrbno sestavljena posadka zahtevajo medsebojno skrb in sodelovanje vseh članov. Udeleženci se učijo prevzemanja odgovornosti zase in za druge, skupinskega dela ter socialnih veščin. V mnogih primerih je takšna enotedenska izkušnja enakovredna večmesečnemu delu z otrokom ali mladostnikom v domači ustanovi.

Samo jadranje je izredno intenzivno za udeležence in mentorje, vendar na šoli že vrsto let poskušamo samo idejo in posamezne cilje prenesti na vse učence oz. celotno klimo šole. Zato projekt razširimo izven jadranja ter v sam program vključimo pripravljalne aktivnosti in aktivnosti po končanem jadranju. Zajete so v dneve dejavnosti, razredne ure, individualizirane programe in v vzgojni načrt šole.

Letošnji projekt, prijavljen in večinsko sofinanciran s strani Zavoda RS za šolstvo smo poimenovali: KO NOVE IZKUŠNJE DOBIM, LAHKO VEDENJE SPREMENIM.

Povod je bilo opažanje, da se v zadnjem času premalo načrtno posvečamo učencem pri katerih so opažene pridružene vedenjske in čustvene težave. Velikokrat neprimerno vedenje izhaja iz strahu (do novih situacij, slabo prepričanje v lastne zmožnosti, občutek ogroženosti, …) Sprejemanje, razumevanje, soočenje, premagovanje in povezovanje vedenja s čustvi je bilo eno izmed  glavnih vodil projekta.

Preko projekta, ki zajema dejavnosti celotne šole, smo  spodbujali kakovostno delovno in učno okolje. Tako za učence kot za  strokovne  delavce, smo želeli, da prepoznajo vzroke (sprožilce) za moteče vedenje ter znanje o tem vključiti v načrtovanje individualiziranih programov. Preko učenja veščin samokontrole, sproščanja, spreminjanja iracionalnih prepričanj smo želeli spodbujati  kakovostne medosebne odnose in razvoj socialnih kompetenc ter preko dejavnosti povezanih s športom spodbujati zdrav življenjski slog.

Najintenzivnejši del projekta se seveda izvaja v sklopu mednarodne Flote miru, oz. projekta MIRNO MORJE.

Na kratko bomo opisali 7-dnevno jadranje, veliko več pa boste izvedeli če preberete zapise iz bloga, ki so ga ustvarjali udeleženci (bližnjica spodaj).

Tradicionalno se jadranje začne tretji teden v septembru, tokrat 16. 9. 2017. Prvi dan smo preživeli v Marini Split in se naslednji dan odpravili proti marini Frapa, kjer smo se zbrali vsi udeleženci in imeli prvo skupno druženje z delavnicami in plesom. Iz Frape smo odpluli na otok Šolta (druženje slovenskih in bavarskih udeležencev), nato pa zopet dva dni prebili v marini Kaštela pri Splitu, kjer smo dva dni zbrani vsi udeleženci. Tam so ves časa potekale delavnice in ostale vodene aktivnosti. Iz Kaštele je potekalo tudi skupno izplutje vseh 120 jadrnic, nato pa smo se po manjših skupinah razkropili po Jadranu. Mi smo prespali na Braču – marina Milna in nato še zadnjo noč v matični marini.

Na dva učenca je na jadrnici predviden en mentor, poleg njih pa še skiper in ko-skiper. Tako nas je bilo 11, vsi spremljevalci in skiperja smo prostovoljci.

Kljub temu je znašal strošek jadranja 3180,00  € na jadrnico. To so le stroški najema, zavarovanja, pristojbin in organizacije. Poleg tega so še ostali stroški prehrane in prevoza. Strošek za šolo je bil 2180 €, prevoz s kombijem in stroške nafte pokrije VDC Krško-Leskovec, ostale stroške pa smo v celoti krili preko sredstev mednarodnega projekta ZRSŠ in sponzorjev. Sredstva sofinanciranja s strani Zavoda RS za šolstvo so 1260,00 €. Starši pokrijejo del stroškov za prehrano.

Ostali sponzorji: VIIG d.o.o. Podbočje, HSE, Lions klub Krško, AFP Dobova in Olja GTO.

Menimo, da je bil projekt uspešen. Predvsem na področju samokorekture vedenja in zdrave uveljavitve učencev. Opazna je bila večja motivacija za sodelovanje in druženje ter lažje prilagajanje novim situacijam. Z videnjem, ki smo ga dosegli strokovni delavci je načrtovanje individualiziranih programov boljše in cilji realnejši. Vse skupaj pa je tudi dobra promocija šole.

Na samem jadranju smo redno pisali blog, s katerim učenci obveščajo starše o svojem počutju in nahajanju, hkrati pa se učijo pisnega in drugega izražanja.

Prispevki po dnevih:

Sobota, 16. 9. 2017
Nedelja, 17. 9. 2017
Ponedeljek, 18. 9. 2017
Torek, 19. 9. 2017
Sreda, 20. 9. 2017
Četrtek, 21. 9. 2017
Petek, 22. 9. 2017

Dostopnost