Skoči na glavno vsebino

4. 10. 2021 smo se 7., 8. in 9. razredi odpravili v Kozjanski park. Kar 69% ga spada v evropsko pomembno varstveno območje Natura 2000.

Pot smo pričeli na trgu v Podsredi, kjer smo spoznali glavne značilnosti bobrov in vider. Razlikovali smo različno petje ptic, ki živijo na območju Kozjanskega parka. Opazovali smo nočne in dnevne metulje in hrošče, značilne za to območje.

Pot nas je peljala po gozdu, kjer smo spoznali njegove značilnosti in prebivalce.

Naš cilj je bil grad Podsreda, kjer smo na podstrešju našli majhne in tihe netopirje.

Vsekakor se še vrnemo!

Maša Rihter

Dostopnost